کارت پی وی ساده (25)

کارت RFID (53)

تگ RFID (30)

ریدرRFID (36)

چاپگر کارت (16)

مصرفی چاپگر (62)

تجهیزات فروشگاهی (8)

دزدگیر فروشگاهی (42)

ماشین اداری و بانکی (5)

تجهیزات کیوسکی و صنعتی (34)

مبدل (11)

برد ARM (1)

کنترل تردد (6)

محصولات جدید (7)