کارت (27)

کارت و تگ RFID (78)

ریدرRFID (36)

چاپگر کارت (16)

مصرفی چاپگر (62)

تجهیزات فروشگاهی (8)

دزدگیر فروشگاهی (42)

ماشین اداری و بانکی (5)

تجهیزات کیوسکی (34)

مبدل (17)

برد ARM (1)

کنترل تردد (6)

محصولات جدید (6)