نمایش 1–12 از 62 نتیجه

مواد مصرفی فارگو  Fargo چیست ؟

مواد مصرفی فارگو Fargo  به موادی گفته می شود که بعد از انجام هر چاپ مقداری از آن مصرف شده (مانند فیلم )یا بعد از طی دوره مشخصی از استفاده کارت پرینتر باید از آن ها استفاده کرد (مانند پک های تمیزکننده). که این مواد پس از استفاده و اتمام آنها باید اقدام به تهیه دوباره آنها کنیم و به همین علت آنها را مواد مصرفی می نامیم

مواد مصرفی فارگو شامل چه مواردی می شود ؟

 پرینترهای چاپ مستقیم:

این چاپگر ها مانند پرینتر C50 شامل ریبون و پک های تمیز کننده پرینتر می باشند که از ریبون به مرور زمان  بعد از هر چاپ مصرف شده و از تمیز کننده ها باید طی دورهای مصرف می شود

پرینتر های چاپ غیر مستقیم:

این چاپگر ها مانند پرینتر HDP5000 دارای مواد مصرفی شامل : کارت ، ریبون ، فیلم و پک های تمیز کننده چاپگر فارگو می باشند

انواع ریبون چاپگر فارگو :

ریبون های چاپگر C50 شامل:

 YMCKO و K (مشکی)

ریبون های چاپگر فارگو 5000 شامل :

YMCK، YMCKK، YMC ،YMCKF و K (مشکی)