شرکت آرین نگار افزار،
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان حسینی، کوچه چهارم شرقی، پلاک ۱۰
تلفن: ۸۸۳۲۸۶۸۰
کد پستی : ۱۵۸۵۸۱۵۷۱۳
فکس: داخلی ۱۰۹
موبایل: ۰۹۱۲۱۰۷۹۴۵۴
Email: mahojat@yahoo.com
—————————————–
بخش فروش داخلی ۱۰۲ و ۱۱۴ و ۱۱۹
پشتیبانی سخت افزاز داخلی ۱۱۰ و ۱۱۲
پشتیبانی نرم افزار داخلی ۱۱۵